NEWS

arr3VISIT FACEBOOKNakupujete a chodíte k nám rádi ? Staňte se našimi fanoušky na Facebooku, neutečou vám žádné...

DIVOKÁ KARTA

naše cena 309 Kč
skladem
naše cena 366 Kč
skladem

VÁŠ TOP

naše cena 205 Kč
skladem
naše cena 610 Kč
skladem

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.kosmetikavelkoobchod.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.
 2. K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.
 3. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím – spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
 4. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 6. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
 7. Storno objednávky lze provést prostřednictvím emailu či telefonicky před expedicí objednaného zboží,
 8. obvykle do 24 h postačí uvést číslo objednávky a kontaktní údaj na Vás.
 9. Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.

Cena zboží

Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní
a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.
Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu
zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

Zobrazení zboží

Obrázky u zboží mohou mít pouze informativní charakter z důvodu nově vyrobeného typu zboží, či vnějšího vzhledu obalu, krabičky.

Způsoby platby

 • bankovním převodem
  Při platbě bankovním převodem vyčkejte na potvrzovací email, ve kterém naleznete informace k platbě. Fyzické dodání objednávky lze uskutečnit až po připsání finančních prostředků na výše uvedený účet. Při platbě bankovním převodem uvádějte jako variabilní symbol číslo objednávky.
 • na dobírku (hotově při převzetí zboží)
  Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli (Česká pošta, případně jiný přepravce).
 • kreditní kartou systémem Gopay

Náklady na doručení, způsob doručení

Českou poštou ,zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, za cenu dle platného tarifu ČP

Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.

Dodací podmínky

Termín dodání
Zboží, které je SKLADEM,  Vám doručíme do max 10 pracovního dne kamkoli po ČR.

Eshop nezasílá zboží do SK a zemí EU na dobírku !

 

Skladovost nabízeného zboží se může lišit v závislosti na postupném vyprodávání a má čistě informativní charakter. V případě, kdy zákazník objedná zboží uvedené  skladem a prodejce jej nebude fyzicky mít skladem k dispozici, budeme Vás kontaktovat na Váš uvedený email.

Převzetí zboží
Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.
Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků.

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

Pokud se zákazník rozhodne objednávku z jakéhokoliv důvodu zrušit, je třeba, aby ihned informoval provozovatele obchodu (písemně, emailem nebo telefonicky) dříve, než bude zboží vyexpedováno. Objednávka je v takovém případě provozovatelem bezplatně stornována.
Kupující spotřebitel má podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo již odeslané či jím přijaté zboží vrátit do 14 dnů od jeho převzetí bez udání důvodu, v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. V případě, že je zboží používáno a částečně opotřebováno, prodejce vypočte náklady související s uvedením zboží do původního
stavu a vzniklou škodu na zboží a určí, o kolik bude snížena vrácená cena. K zásilce musí být
přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Zákazník odešle vrácené zboží na adresu provozovatele. Prodávající
vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část (odpovídající kupní ceně zaplacené
za zboží ponížené o skutečně vynaložené náklady, příp. ponížená o částku úměrnou opotřebení), na jím udané číslo bankovního účtu či jinak na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 30 dnů od okamžiku odstoupení. Skutečně vynaložené náklady jsou stanoveny součtem nákladů na zpracování a vyřízení objednávky, expedici, balení, dopravné.
Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být
pro svůj charakter vráceno jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES,
o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků.

Při reklamaci nás, prosíme, předem kontaktujte priorotně písemně na email, příp. telefonní číslo:

info@kosmetikavelkoobchod.cz, tel. +420 608 862 667 (uvedeno také na štítkách zásilek a faktuře)

Reklamace zasílejte na adresu:

NUBILIS s.r.o.-sklad

Hradiště na Písku 55

533 52 Staré Hradiště - Pardubice

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli prodejny. 
Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.
V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy na žádost zaslanou na info@kosmetikavelkoobchod.cz

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 6. prosince 2010.

Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

Odesláním objednávky kupijící souhlasí s výše uvedenými obchodními podmínkami.

Provozovatel webu je NUBILIS s.r.o. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 28551

 

Copyright © 2010-2016 Nubilis s.r.o.všechna práva vyhrazena